A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája minden évben meghirdeti a Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciáját. A huszonhetedik LingDok konferenciára 2023. november 30-án és december 1-én kerül sor.


A konferenciát jelenléti formában, az SZTE BTK Konferenciatermében (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.) szeretnénk megtartani.


Várjuk jelentkezését minden jelenlegi doktorandusz hallgatónak vagy olyan volt hallgatónak, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is. Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek elméleti vagy interdiszciplináris jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet/diskurzuselemzés, számítógépes nyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, szociolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet.

Az előadásokra 25 perc áll rendelkezésre, amely a vitát is magában foglalja. Az előadásokat magyar nyelven kell tartani. Külföldi doktoranduszok angol nyelven is előadhatnak.

Ha előadást kíván tartani a konferencián, kérjük, hogy tervezett előadásáról szíveskedjék 2300-2800 karakter terjedelmű összefoglalót küldeni (a szóközöket és a Hivatkozásokat nem beleszámítva) – a szerző nevének feltüntetése nélkül – erre a címre: lingdok@gmail.com

A konferencián való részvétel díjtalan.

Az összefoglaló beérkezési határideje: 2023. szeptember 30.

Az összefoglaló kísérőlevelén kérjük, tüntesse fel az alábbi adatokat:

- a jelentkező neve, email-címe

- a doktori iskola, doktori program neve (mesterszakos hallgató esetében az oktatási intézmény és a szak neve)

- a témavezető neve

- az előadás címe

Az összefoglalók elbírálásáról a jelentkezőket előreláthatólag november 5-ig értesítjük.

Javasoljuk az előadások írott változatának szakfolyóiratokban való publikálását annak megjelölésével, hogy a tanulmány alapjául szolgáló előadás a LinDok konferencián hangzott el. A LingDok konferenciasorozat 1997-ben indult. A 1999 és 2018 között megtartott előadásokon alapuló dolgozatok a LingDok 1-19. kötetekben érhetők el:

http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek.html

A konferenciával kapcsolatos információk, beleértve az összefoglalókra vonatkozó tartalmi és szerkesztési javaslatokat is, a konferencia honlapján érhetők el:

http://nydi.szte.hu/LingDok_ajanlas.html


                                            dr. Németh T. Enikő

                                egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője


The Graduate School in Linguistics, University of Szeged, is pleased to announce the 27th National Conference of PhD Students in Linguistics (LingDokKonf 27), to be held on November 30 and December 1, 2023, at the University of Szeged.The conference is planned to be an  in-person conference (held in the Conference room of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Szeged, ground floor, Egyetem u. 2, Szeged, 6722).


We invite all PhD students who have not defended their dissertations and MA students in linguistics or foreign language programs to participate. Theoretical or interdisciplinary presentations analysing any language are invited in the following subdisciplines of linguistics: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, language typology, text linguistics/discourse analysis, computational linguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, sociolinguistics, philosophy of language, historical linguistics, and theoretical linguistics.

Presenters will be given 25 minutes, including a question and answer slot. Presentations should be in Hungarian. International students can present in English.

If you plan to give a presentation at the conference, please send a 2,300–2,800 character abstract (not including spaces or references) of your planned presentation, without the author’s name, to the following address lingdok@gmail.com.

Participation is free.

Deadline for submission of abstracts: September 30, 2023.

The email message to which the abstract is attached should contain the following pieces of information:

- the presenter’s name and email address

- the name of the program and doctoral school of which the presenter is a student (in case of MA students, their major and name of university)

- the name of the presenter’s advisor

- the title of the presentation

Presenters will be notified about the acceptance of their presentations by November 5.

We suggest the publishing of the written versions of the talks in academic journals with the note that the study is based on a talk presented at the LingDok conference. The LingDok conference series was launched in 1997. Studies based on talks given at the LingDok conferences between 1999 and 2018 are available in the LingDok Volumes 1-19:


http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek.html

Further information regarding the conference, including suggestions for the content and format of abstracts, can be found at the conference website:

http://nydi.szte.hu/LingDok_ajanlas.html


        Professor Enikő Németh T.

        Head of the Graduate School


 

LingDokKonf 27.

Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája