A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája minden évben meghirdeti a Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciáját. A huszonkettedik LingDok konferenciára 2018. november 29-án és 30-án kerül sor, a helyszín az SZTE BTK Konferenciaterme (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.).


A konferencia célja a magyarországi (és a határon túli) egyetemek nyelvtudományi doktori programjaiban részt vevő hallgatók kutatásainak széles körben való megismertetése, a közös kutatások lehetőségének megteremtése, továbbá a doktoranduszok publikációs tevékenységének elősegítése. További célunk a nyelvtudomány iránt érdeklődő mesterszakos hallgatók kutatási eredményeinek megismertetése, valamint a mesterképzés és a doktori képzés közti átmenet biztosítása a tudományos kutatások terén.


Jelentkezhet rá minden jelenlegi doktorandusz hallgató vagy olyan volt hallgató, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is.


Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek elméleti jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet/diskurzuselemzés, számítógépes nyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, szociolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet. 


Az összefoglalók és az előadások nyelve: magyar.

Külföldi doktoranduszok angol nyelven is előadhatnak.


A konferencián való részvétel díjtalan.


További információk ezen az email-címen kérhetők: lingdok@gmail.com

 

LingDokKonf 22.

Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája