A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája minden évben meghirdeti a Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciáját. A huszonharmadik LingDok konferenciára 2019. november 28-án és 29-én kerül sor, a helyszín az SZTE BTK Konferenciaterme (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.).


A konferencia célja a magyarországi (és a határon túli) egyetemek nyelvtudományi doktori programjaiban részt vevő hallgatók kutatásainak széles körben való megismertetése, a közös kutatások lehetőségének megteremtése, továbbá a doktoranduszok publikációs tevékenységének elősegítése vezető hazai szakfolyóiratokban. További célunk a nyelvtudomány iránt érdeklődő mesterszakos hallgatók kutatási eredményeinek megismertetése, valamint a mesterképzés és a doktori képzés közti átmenet biztosítása a tudományos kutatások terén.


Jelentkezhet rá minden jelenlegi doktorandusz hallgató vagy olyan volt hallgató, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is.


Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek főként elméleti jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet/diskurzuselemzés, számítógépes nyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, szociolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet.


Az összefoglalók és az előadások nyelve: magyar

Külföldi doktoranduszok angol nyelven is előadhatnak.

A konferencián való részvétel díjtalan.

Az összefoglaló beérkezési határideje: 2019. október 10.

Az összefoglaló kísérőlevelén kérjük, tüntesse fel az alábbi adatokat:

- a jelentkező neve, email-címe

- a doktori iskola, doktori program neve (mesterszakos hallgató esetében az oktatási intézmény és a szak neve)

- a témavezető neve
- az előadás címe


Az összefoglalók elbírálásáról a jelentkezőket előreláthatólag október 31-ig értesítjük.


A konferenciával kapcsolatos információk, beleértve az összefoglalókra vonatkozó tartalmi és szerkesztési javaslatokat is, a konferencia honlapján érhetők el:

http://nydi.szte.hu/LingDok.html


További információk ezen az email-címen kérhetők: lingdok@gmail.com


dr. Németh T. Enikő

egyetemi tanár, a doktori iskola vezetőjeThe Graduate School in Linguistics, University of Szeged, is pleased to announce the 23rd National Conference of PhD Students in Linguistics (LingDokKonf 23), to be held on November 28 and 29, 2019, at the University of Szeged

(SZTE BTK Konferenciaterem, ground floor, Egyetem u. 2, Szeged, 6722).The aim of the conference is to provide all PhD students in Hungary (and in Hungarian speaking regions outside Hungary) to share their research findings with a wider community of researchers, to create a venue to initiate scholarly collaborations as well as to assist PhD students in getting published in leading linguistics journals in Hungary. A further aim of the conference is to offer a venue for master’s students interested in linguistics to share their research findings as well as provide a transition between master’s and doctoral studies as far as research is concerned.


PhD students who have not yet defended their dissertations as well as master’s students in linguistics or in foreign languages are invited to apply.


Theoretically oriented presentations analyzing any language are invited in the following subdisciplines of linguistics: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, language typology, text linguistics/discourse analysis, computational linguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, sociolinguistics, philosophy of language, historical linguistics, and theoretical linguistics.


The language of abstracts and presentations is Hungarian.

International students can present in English.

Participation is free.

Deadline for submission of abstracts: October 10, 2019.

The email message to which the abstract is attached should contain the following information:

- the presenter’s name and email address

- the name of the program and doctoral school of which the presenter is a student (in case of MA students, their major and name of university)

- the name of the presenter’s advisor

- the title of the presentation

Presenters will be notified about the acceptance of their presentations by October 31.


For further information, email lingdok@gmail.com.


Professor Enikő Németh T.

Head of the Graduate School

 

LingDokKonf 23.

Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája