A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája minden évben meghirdeti a Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciáját. A tizennyolcadik LingDok konferenciára 2017. november 23-án és 24-én kerül sor, a helyszín az SZTE BTK Konferenciaterme (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.).


A konferencia célja a magyarországi (és a határon túli) egyetemek nyelvtudományi doktori programjaiban részt vevő hallgatók kutatásainak széles körben való megismertetése, a közös kutatások lehetőségének megteremtése, továbbá a doktoranduszok publikációs tevékenységének elősegítése. További célunk a nyelvtudomány iránt érdeklődő mesterszakos hallgatók kutatási eredményeinek megismertetése, valamint a mesterképzés és a doktori képzés közti átmenet biztosítása a tudományos kutatások terén.


Jelentkezhet rá minden jelenlegi doktorandusz hallgató vagy olyan volt hallgató, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is.


A konferencia az alábbi témaköröket öleli fel (bármely nyelv vonatkozásában):


- fonetika

- fonológia

- morfológia

- szintaxis

- szemantika

- pragmatika

- nyelvtipológia

- szövegnyelvészet

- pszicholingvisztika

- neurolingvisztika

- nyelvfilozófia

- nyelvtörténet

- nyelvelmélet


Az összefoglalók és az előadások nyelve: magyar.


További információk ezen az email-címen kérhetők: lingdok@gmail.com

LingDokKonf 21.

Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája