Az összefoglalók terjedelmi határai: 2300-2800 karakter (szóközök nélkül)


Egy jól megszerkesztett összefoglaló az alábbi részekre tagolódik:


  1. 1.Az előadásban bemutatott kutatás célkitűzése, kérdés/probléma megfogalmazása.

  2. 2.A vonatkozó szakirodalom rövid ismertetése, különös tekintettel arra, hogy a szerző által megfogalmazott kérdésre miért nem ad kielégítő választ.

  3. 3.A szerző által folytatott elemzések elméleti keretének, módszerének felvázolása.

4. Az előadás tagolásának, főbb részeinek ismertetése.

5. Megoldási javaslat – mennyiben jelent ez előrelépést az eddigi eredményekhez

képest?

  1. 6.Néhány tételes hivatkozott szakirodalom.


Azoknál a témáknál, ahol ez releváns, célszerű néhány jól megválasztott példamondatot is elhelyezni a szövegben, amelyek a megválaszolandó kérdést, az elemzendő jelenséget illusztrálják.


 

A LingDok konferenciára szánt előadás összefoglalójára

vonatkozó formai és tartalmi ajánlások