A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája

szeretettel meghívja Önt a

 

NYELVÉSZDOKTORANDUSZOK
23. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁRA

 

2019. november 28–29.

 

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Kari Konferenciaterem

(6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)

 

 

PROGRAM

 


2019. NOVEMBER 28. CSÜTÖRTÖK

1050 – 1100Megnyitó

1100 – 1125 Pomázi Bence (ELTE - MTA NyTI): Empirikus vizsgálati mód három névszói esetrag jelentésének elkülönítésére

1125 1150 Virovec Viktória  (DE): Mi is az a kellesz?

1150 1215 Tóth Bálint (PPKE): Vonatkozó mellékmondatok hatóköri rekonstrukciós jelenségeinek kísérletes vizsgálata

1215 1240 Szlávich Eszter (ELTE): Polaritás a létigét tartalmazó kétigés konstrukciókban


1240 – 1420 Ebédszünet


1420 1445 Mambetaliev Askar (PE): The link between psycholinguistics and language policy: how verbal fluency effect on attitudes towards multilingualism among international students. 

1445 1510 Anna I.A. Jarour (PE): Awareness in Multilingual Children (case study).

1510 1535 Christina Hodeib (DE): The understanding and use of first-order politeness in Syrian Arabic: the case of apologies

1535 1600 Bashar Farran (PE): The Linguistic Landscape of Ramallah, Palestine: A Case Study of Analysing the Dominance of English vs. Arabic as L1 in the Main Street of the City


1600 1620 Szünet


1620 1645 Speshilova Yulia (ELTE): Nyelvcsere 8 év alatt. Egy udmurt falu példája.

1645 1710 Garai Luca (ELTE): A legyintő nazális megjelenései az amerikai angol nyelvben

1710 1735 Roskó Mira (ELTE): Az értelmező mint eltagolt szerkezettípus

1735 1800 Péter Ildikó (SZTE): Mennyiben kötőmód a spanyol kötőmód jövő ideje? – a korlátozó alárendelések szemantikai megközelítése


1800    Fogadás

2019. NOVEMBER 29. PÉNTEK


900 925 Rentz Tamás (SZTE): A bolgár evidencialitásról

925 950 Ware Anna Julia (DE): Nulla a magyarban

950 1015 Németh Zoltán (SZTE): Udmurt nyelvi sajátosságok bókra adott válaszok esetén

1015 1040 Schvarcz Brigitta (Bar-Ilan Egyetem) – Wohlmuth Kata (Pompeu Fabra Egyetem): A Lexical Content Approach to Hungarian Classifiers 


1040 – 1050 Szünet

1050 1115 Bátori Gyopárka (ELTE): Hogyan fordítsuk Anonymus személyneveit idegen nyelvre? Elmélet és módszer

1115 1140 Korompay Eszter (ELTE): Kiktől tanulhatott még a magyar írni, olvasni?

1140 1205 Rózsa Katinka (SZTE): Nicht-Akademiker, nichtmenschlich -- szóképzés vagy szóösszetétel?


1205 – 1215 Szünet

1215 1240 Kubitsch Rebeka (SZTE): Az udmurt śulem ’szív’ testrésznév szerepe az érzelmek konceptualizációjában

1240 1305 Őri Péter (ELTE): Az elem ugyanaz, a folyamatok másak

1305 1330 Szabó Éva (SZTE): Énmegjelenítési stratégiák egyetemisták körében. Egy pilot kutatás eredményeiről


 

Az összefoglalók az előadások címére kattintva tölthetők le.