A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája

szeretettel meghívja Önt a

 

NYELVÉSZDOKTORANDUSZOK
22. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁRA

 

2018. november 29–30.

 

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Konferenciaterem

(6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)

 

 

PROGRAM

 


2018. november 29., csütörtök

1050 – 1100 Megnyitó

1100 – 1125 Rosenberg Mátyás (ELTE): A beás létige paradigma dialektális alakjai

1125 1150 Piukovics Ágnes (PPKE): Szóhangsúlymintázatok a magyar akcentussal beszélt angolban

1150 1215 Tóth Bálint (PPKE): Érvek a magyar lexikális fejű vonatkozó mellékmondatok párosításos elemzése mellett

1215 1240 Sitkei Dóra (ELTE): Szubjektív vs. objektív indoklás magyarul tanuló koreai hallgatók köztesnyelvi elutasítási stratégiáiban


1240 – 1445 Ebédszünet


1445 1510 Bódi Beatrix Babett (DE): Hogyan járulnak hozzá az irodalmi elbeszélő szövegek szereplői a tematikus folytonosság és a tematikus progresszió biztosításához?

1510 1535 Murat Işik (SZTE): New Data on Karaim Bible Translations: The Book of Leviticus in the Gözleve Bible

1535 1600 Kubitsch Rebeka (SZTE): Az evidencialitás és az első személy kölcsönhatása az udmurt nyelvben

1600 1625 Csizmadia Rita (SZTE): Szinkretizmusok kimutatása a bolgár temporális rendszer történetében


2018. november 30., péntek


1000 1025 Pap Johanna (ELTE): “Figyem! Mekadásjensg!” - Diszharmóniás jelenségek felnőtt hadarók spontán beszédében

1025 1050 Garami Anett Réka  (PPKE): ): #sC vs. #RT: Letiltott szótagalkotó mássalhangzók #_C helyzetben és Mágikus Jogosítás a nyugati szláv nyelvekben

1050 1115 Németh Luca Anna (ELTE): Nyelvi benyomáskeltési stratégiák a 19. század második és a 20. század első felének illemirodalmában


1115 – 1135 Szünet

1135 1200 Lantay Gyula (SZTE): Az általános birtoklásjelölő morféma viselkedése magyar anyanyelvű számítógépes játékosok nyelvhasználatában

1200 1225 Bencze Norbert (ELTE): Digitális eszközök a jegyzetelésben

1225 1250 Magyarné Szabó Eszter (PTE):  Az irónia megjelenési formái Örkény Egyperceseiben és azok német fordításaiban 

Az összefoglalók az előadások címére kattintva tölthetők le.