Várjuk jelentkezését minden jelenlegi doktorandusz hallgatónak vagy olyan volt hallgatónak, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is. Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek elméleti jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet/diskurzuselemzés, számítógépes nyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, szociolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet.


Az előadásokra 25 perc áll rendelkezésre, amely a vitát is magában foglalja. Az előadásokat magyar nyelven kell tartani. Külföldi doktoranduszok angol nyelven is előadhatnak.


Ha előadást kíván tartani a konferencián, kérjük, hogy tervezett előadásáról szíveskedjék 2300-2800 karakter terjedelmű összefoglalót küldeni (a szóközöket és a Hivatkozásokat nem beleszámítva) – a szerző nevének feltüntetése nélkül – erre a címre: lingdok@gmail.com


A konferencián való részvétel díjtalan.


Az összefoglaló beérkezési határideje: 2019. október 10.


Az összefoglaló kísérőlevelén kérjük, tüntesse fel az alábbi adatokat:

- a jelentkező neve, email-címe

- a doktori iskola, doktori program neve (mesterszakos hallgató esetében az oktatási intézmény és a szak neve)

- a témavezető neve

  1. -az előadás címe


Az összefoglalók elbírálásáról a jelentkezőket előreláthatólag október 31-ig értesítjük. Az előadások írott változatát válogatás után kötetben is kiadjuk. Az eddig megjelent konferenciakötetek itt érhetők el: http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek.html


A konferenciával kapcsolatos információk, beleértve az összefoglalókra vonatkozó tartalmi és szerkesztési javaslatokat is, a konferencia honlapján érhetők el:

http://nydi.szte.hu/LingDok.html


                                            dr. Németh T. Enikő

                                egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője
The Graduate School in Linguistics, University of Szeged, is pleased to announce the 22nd National Conference of PhD Students in Linguistics (LingDokKonf 22), to be held on November 28 and 29, 2019, at the University of Szeged

(SZTE BTK Konferenciaterem, ground floor, Egyetem u. 2, Szeged, 6722).


We invite all PhD students who have not defended their dissertations and MA students in linguistics or foreign language programs to participate. Theoretically oriented presentations analyzing any language are invited in the following subdisciplines of linguistics: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, language typology, text linguistics/discourse analysis, computational linguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, sociolinguistics, philosophy of language, historical linguistics, and theoretical linguistics.


Presenters will be given 25 minutes including questions. Presentations should be in Hungarian. International students can present in English.


To submit a presentation for consideration, send a 2,300–2,800 character long (not including spaces or references) anonymized abstract to lingdok@gmail.com.

Participation is free.

Deadline for submission of abstracts: October 10, 2019.


The email message to which the abstract is attached should contain the following information:

- the presenter’s name and email address

- the name of the program and doctoral school of which the presenter is a student (in case of MA students, their major and name of university)

- the name of the presenter’s advisor

  1. -the title of the presentation


Presenters will be notified about the acceptance of their presentations by October 31. A volume of selected presentations from the conference is planned. Volumes of previous conferences are available here:

http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek.html


Further information regarding the conference, including suggestions for the content and format of abstracts, can be found at the conference website:

http://nydi.szte.hu/LingDok.html


        Professor Enikő Németh T.

        Head of the Graduate School


 

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája 2019. november 28-án és 29-én rendezi meg a Nyelvészdoktoranduszok 23. Országos Konferenciáját (LingDokKonf 22.) az SZTE BTK Konferenciatermében (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)